Nuohous Kuhmo

PuhdasTuli tarjoaa tulisijojen ja hormien nuohousta. Tarjoamme myös tulisijojen ja savupiippujen kuntoarvioinnin sekä tarvittaessa haemme ratkaisuja tulisijan veto- ja muihin ongelmiin.

Vastuullista nuohouspalvelua

PuhdasTuli Oy on aidosti Kuhmolainen yritys. Tarjoan Sinulle huolellista ja vastuullista nuohouspalvelua. Voit myös kysyä kaikkea tulisijoihin ja puhtaaseen palamiseen liittyvää. Tulisijamuurarina haluan ymmärtää jokaisen tulisijan sielunelämää, ja siksi pohdin vastauksia mielelläni.

Valitse kuhmolainen yritys!

Nuohous on lakisääteistä, mutta nyt voit valita Kuhmolaisen yrityksen!

  • Nuohouksen monopoliasema hävisi Kainuussa 1.7.2019.

  • Nyt voit kilpailuttaa lakisääteisen nuohouksen ja valita omaan kuntaan rekisteröidyn nuohousyrittäjän – PuhdasTuli Oy:n.

  • Uuden lain myötä kiinteistön omistajan tai haltian oma vastuu nuohouksesta kasvaa. Nuohooja ei enää automaattisesti kierrä kiinteistöissä kuten ennen. (esim. ”Nuohooja saapuu 13.4. klo 11. Jos aika ei sovi ota yhteyttä.)

  • Edelleen vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava kerran vuodessa, ja vapaa-ajan asuntojen tulisijat ja hormit kolmen vuoden välein.

  • Edelleen nuohoojan tulee antaa asiakkaalle suoritetusta nuohoustyöstä todistus, jossa ilmenee rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.

Mitä nuohouksessa tehdään?

Nuohouskäyntini luonasi etenee näin. Soitan sinulle hieman ennen saapumistani, vaikka pyrinkin tulemaan aina sovittuna aikana. Näin voit rauhassa keskittyä omiin töihisi soittooni asti. Tervehdysten jälkeen riisun ulkovaatteeni ja jalkineeni. Tuon sisälle asuntoon nuohoussalkkuni ja nuohousimurin. Imurissa on nelinkertainen poistoilman suodatin, joten sen kautta noki ja tuhka eivät leviä asuntoon. Siitä asiakas voi olla varma. Tutkailen tulisijat ja hormien paikat. Sen jälkeen teen tarvittavat suojaustoimet, jotta piippua nuohotessa alaslaskeutuva hieno noki ei leviä asuntoon.

Suljen tai pyydän sinua sulkemaan ilmastoinnin. Koneellinen ilmastointi muodostaa alipaineen asuntoon, jolloin hieno noki ja tuhka pyrkivät piipun sijasta sisälle asuntoon. Samasta syystä ilmastointi on hyvä sammuttaa aina tulisijan sytytyksen yhteydessä (ja pitää ehkä sammutettuna koko palamisen ajan).

Jos tulisija on minulle uusi, silmäilen sen rakennetta ja koetan muodostaa päässäni kuvan siitä, miten sen savukanavat kulkevat. Valmistulisijoissa savukanavien sijainti on lähes poikkeuksetta heti luettavissa, mutta vanhat paikalla muuratut tulisijat voivat olla hyvinkin persoonallisia tältä osin. Tämän jälkeen levitän nuohousmattoni yleensä savupiippua lähinnä olevan nuohousluukun eteen. Avaan luukun ja varmistan, että siinä tuntuu hyvä veto. Asetan nokikaukalon luukun eteen ja puhdistan nokiset savupellit sen päällä. Nuohousluukun veto imee hienon noen kanavaan ja painavampi noki tipahtaa kaukaloon. Sen jälkeen suljen savupellin raon joko teipillä, tai sanomalehdellä ja puhdistamallani pellillä. Varmistan vielä, ettei noki pääse tulisijan luukuistakaan sisälle asuntoon.

Tämän jälkeen nousen katolle ja nuohoan savupiipun hormin tai hormit.

Takaisin sisällä tultuani nuohoan tulisijan hyvän nuohoustavan mukaisesti. Varmistan, että alakanavissa on piipun nuohouksen jälkeen edelleen hyvä veto. Joskus piipusta tulee niin paljon tavaraa alas, että se tukkii uunin ja piipun välisen hormiliitoksen ja veto häviää. Avaan mahdollisen tukkeuman varovasti, jotta saan vedon aikaiseksi. Sen jälkeen poistan piipun pohjalle ja alakanaviin kertyneen savupiipusta irronneen noen ja palamisjätteen kolalla tai kauhalla, ja vielä imurilla. Suljen nuohousluukun, jolloin veto siirtyy tulipesään.

Puhdistan tulipesän palamisjätteistä. Kerään sen kaukalooni tai jos olet varannut palamattoman astian, niin siihen. Nuohoan ja imuroin tulipesän. Tämän jälkeen nuohous jatkuu tulisijan rakenteesta riippuen eri tavoin. Savunkierto pyritään kuitenkin aina puhdistamaan kaikilta osin, mikäli se suinkin on mahdollista ja tulisijan rakenne sen sallii. Joskus veto-ongelmat voivat johtua siitä, että nuohooja ei ole päässyt puhdistamaan savunkiertoa koko sen matkalta, ja savukanava on voinut ahtautua vuosien saatossa. Silloin voin yhteistuumissa asiakkaan kanssa lisätä tulisijaan tarpeellisen puhdistusluukun ja poistaa ahtauman.

Kun noki ja tuhka on saatu harjatuksi alakanaviin, nuohoustyö viimeistellään sieltä käsin. Sinne kertynyt palamisjäte poistetaan. Myös itse alakanavat ja niistä käsin harjattavat poskikanavat puhdistetaan ja irronnut palamisjäte poistetaan.

Kertyneen palamisjätteen laitan mieluiten asiakkaan omaan palamattomaan tuhka-astiaan. Tuhka-astia kannattaa kuitenkin tyhjentää puhtaasta tuhkasta vaikka kasvimaalle, ennen kuin sekoitan siihen nuohotessa kertyneen palamisjätteen. Palamisjäte ja musta noki sisältävät monia raskasmetalleja, ja sitä ei kannata missään nimessä käyttää maanparannukseen, eikä lisätä kompostiin. Sen oikea paikka varsinkin taajama-alueilla on sekajäteastia. Pölyävä palamisjäte on kuitenkin syytä paketoida niin ettei se sotke astiaa tai leviä ympäristöön jäteauton tyhjentäessä astiaa. Jos asiakkaalla ei ole palamatonta astiaa ja palamisjäte on kylmää, voin kääriä sen sanomalehtipakettiin, jonka voi sellaisenaan laittaa omaan sekajäteastiaan.

Lopuksi laitan savupellin/pellit paikoilleen, kerään tarvikkeet salkkuuni ja siistin paikat. Tämän jälkeen sovin asiakkaan kanssa laskutuksesta ja mahdollisesta seuraavasta yhteydenotosta.

Nuohoojan huomioita

Nuohouksen yhteydessä minulle syntyy tuntuma siitä, miten tulisija on toiminut. Onko palaminen ollut tulen iloista leikkiä tulipesässä vai alakuloista tuhinaa savukanavissa? Jälkimmäinen näkyy kertyneessä palokuorman määrässä hormissa ja savukanavissa. Silloin voimme yhdessä pohtia, miten saisimme palamistapahtuman iloisemmaksi. Usein syynä on riittämätön korvausilma. Puhtaampi palaminen vaatii yllättävän paljon korvausilmaa, varsinkin vanhoissa tulisijoissa, joissa korvausilma on vain ensiöilmaa arinan ja/tai luukun kautta. Uusissa sekundaaripolttoisissa tulipesissä tehokas palaminen saadaan aikaan myös pienemmällä kokonaiskorvausilmamäärällä.

Ensiöilmaa arinan kautta voidaan antaa myös liian paljon. Tällöin osa klapien sisältämästä energiasta humisee ison korvausilmamäärän mukana harakoille, ja runsaan korvausilman tulo huonetiloihin erityisesti pakkaskeleillä jo sinällään jäähdyttää huonetilaa. Mutta jos olet epävarma hyvän palamisen vaatimasta korvausilmamäärästä, anna sitä mieluummin liikaa kuin liian vähän. Antamalla reilusti korvausilmaa, kertyy nokea vähemmin, ja päästöt ympäristöön ovat pääsääntöisesti pienempiä. Savupellillä palamisen voimakkuutta ei kannattaisi koskaan säädellä, vaan pelti olisi syytä pitää täysin auki melkein loppuun asti. Vasta kun tulisijassa on hiillos, myös peltiä voi säätää pienemmälle.

Lakisääteisiin tehtäviini kuuluu huolehtia paloturvallisuudestasi tarkkailemalla tulisijojen ja savuhormien kuntoa. Tutkailen myös tulisijoihin ja hormeihin liittyviä suojaetäisyyksiä sekä tikkaiden ja nuohoustelineiden kuntoa. Jos havaitsen kodin turvallisuudessa puuteita, kerron niistä sinulle. Pidän mukanani myös palovaroittimen pattereita, palovaroittimia, sammutuspeitteitä ja tuhka-astioita siltä varalta, että niille on tarvetta ja haluat heti sellaisen hankkia.

PuhdasTuli Oy

Mikko Palsio
Tervapolku 7
88900 Kuhmo